about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ THỤY DUYÊN

Địa lý: Thụy Duyên nằm phía Tây Bắc của huyện Thái Thụy, phía Đông Bắc thành phố Thái Bình và có vị trí:
•    Đông giáp xã Thụy Dân
•    Tây giáp xã Thụy Thanh
•    Nam giáp xã Thụy Phong
•    Bắc giáp xã Thụy Chính
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử : Thụy Duyên được hình thành và phát triển cách đây hơn 1000 năm trải qua suốt một quá trình lịch sử lâu dài. Trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển các thế hệ người dân Thụy Duyên luôn có ý thức bồi đắp, giữ gìn và phát huy những truyền thống đoàn kết trong cuộc sống, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Chính sự đoàn kết cộng đồng dân cư đã dần hình thành xóm làng. Trên địa bàn xã hiện nay có 5 ngôi chùa, 3 đình làng, 2 DTLSVH cấp tỉnh, đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng, hội họp nhân dân mà trong thời kì kháng chiến còn là nơi nuôi dấu cán bộ, vũ khí, lương thực, đặt cơ quan của tỉnh, của huyện và của xã trong thời kỳ chiến tranh. Năm 1954 xã Thụy Duyên được tách ra từ xã Nghĩa Hưng (Thụy Duyên và Thụy Thanh) hình thành gồm 5 thôn gồm: Thôn Hậu Trữ, Duyên Trữ, Nghĩa Chử, Lễ Củ và Hóa Tài (tháng 02/2020 sáp nhập thôn Duyên Trữ và thôn Nghĩa Chử thành thôn Duyên Nghĩa), đến nay còn 4 thôn: Thôn Hậu Trữ, Duyên Nghĩa, Lễ Củ và Hóa Tài.
Giáo dục:  Xã Thụy Duyên có 02 trường học gồm:1 Trường Mầm Non,  1 Trường TH&THCS của xã Thụy Duyên.
Giao thông: Là một xã nằm trên địa phận có các tuyến đường giao thông đi qua, gồm: Đường 455, 456.
Kinh tế, VHXH, QPAN: Xã Thụy Duyên là xã thuần nông, độc canh, độc cư cây lúa, bên cạnh đó xã đã mở rộng, nhiều ngành nghề dịch vụ tạo điều kiện về nguồn lực lao động cho con em ở địa phương. Song song với đó là việc phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội hóa giáo dục xây dựng thôn làng văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện hơn.